Ce credem

I. Viziunea Bisericii Emanuel.

Viziunea Bisericii Emanuel este ca fiecare om să audă Evanghelia Domnului Isus, pentru salvarea sufletului. Luca 19:10 ,,Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut”.

II. Scopurile Bisericii Emanuel.

Scopul bisericii este să-L facă de cunoscut pe Dumnezeu tuturor oamenilor și prin evanghelizare, să-i integreze în familia bisericii pe cei care ajung salvați, să-i ucenicizeze și să-i ajute să-și descopere darurile spirituale pentru a sluji biserica, iar împreună să se închine și să-L preamărească pe Domnul pentru tot ce este, spune și face El.

1. Evanghelizare. Să spui altora Evanghelia Domnului Isus ( vestea bună) care să schimbe perspectiva oamenilor asupra vieții lor, a națiunii în care trăiesc, salvându-i pentru Împărăția lui Dumnezeu. Matei 28:19a „Duceți-vă…”
2. Botezul după credință sau pe baza credinței. Creștinii sunt ajutați să se integreze în familia duhovnicească – Biserica. Matei 28:19b „…botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.
3. Ucenicie – să crească în credință pe cei care vin la Isus, care la rândul lor îi vor uceniciza pe alți oameni etc. Matei 28:20 „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” 2 Timotei 2:1-2.
4. Slujire – să-i ajute pe oameni să-și descopere darurile primite de la Dumnezeu cu scopul de-a sluji și de a zidi biserica, dar și de a influența societatea în care trăiesc. A-l iubi pe aproapele meu înseamnă să-l slujesc pe aproapele meu în Numele lui Dumnezeu. Matei 22: 37-40, Coloseni 4:16.
5. Adorare, Închinare – Să se închine lui Dumnezeu, pentru tot ce este, spune și face El.

III. Strategia Bisericii Emanuel:

1. În fiecare duminică, Biserica Emanuel se adună pentru închinare prin cântec, rugăciune, părtășie, ascultarea Cuvântului, dărnicie, întâlnirea noilor creștini și vizitatorilor cu căldură.
2. În cursul săptămânii, biserica Emanuel este organizată pe grupuri mici de studiu pentru: bărbați, femei, tineri, copii, unde, fiecare are posibilitatea să crească în credință și să fie echipat pentru slujire ca acolo unde se află în fiecare zi să fie capabil să slujească: școală, acasă, serviciu, vecini….
3. Liderii de lucrări să integreze pe cei noi la una din slujirile care există deja la Emanuel; lucrarea sportivă, cu tinerii, copiii, adolescenții, închinare, proiectul engleza, grupe mici, grupe de femei, de bărbați, slujire socială.
4. Sunt încurajați creștinii, dacă au chemarea lui Dumnezeu, să înceapă lucrări noi.
5. Practicăm evanghelizare personală, cât și prin diverse evenimente.
6. Ucenicie unul la unul cât și în grupe mici. Încurajăm ca fiecare creștin să aibă cel puțin câte un ucenic pe an. Iar fiecare nou-venit să fie sub supravegherea și mentorarea unui lider.

IV. Valorile/Credeurile Bisericii:

1. Dumnezeu este Creatorul, Susținătorul și Conducătorul Universului, știut și neștiut de om. El există veșnic în Trei Persoane egale între Ele, deși diferite: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
2. Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Ioan 20:28. Este egal cu Tatăl și cu Duhul. El s-a născut, a trăit fără păcat. Și-a dat viața să fie jertfa desăvârșită pentru ispășirea păcatelor omeniri. El este Salvatorul lumii și singura soluție a lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii. La trei zile a înviat arătându-Și puterea și autoritatea peste moarte. S-a înălțat la cer și odată se va întoarce să-și inaugureze veacul nou în care va fi Domnul Domnilor și Împăratul împăraților în mod plenar.
3. Duhul Sfânt este Dumnezeu – Faptele Apostolilor 5:3-5 egal cu Tatăl și cu Fiul. El este în lume ca să convingă oamenii că sunt păcătoși și că au nevoie de Salvarea adusă prin Isus. El locuiește în viața credinciosului din ziua pocăinței ca să rodească – Galateni 5:22, să sfințească viața credinciosului, să-l călăuzească, să-l învețe tot ce ne-a spus Domnul Isus, Ioan 14-16, să-i dea putere Fp. Ap. 1:8 creștinului să trăiască o viață de biruință. Fiecărui credincios, Duhul îi dăruiește unul sau mai multe daruri spirituale în ziua pocăinței și credinciosul trebuie să le descopere și să le folosească pentru folosul altuia. 1 Corinteni 12:1-12.
4. Despre Biblie. Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, infailibil și relevant. A fost scris de către oameni inspirați de Duhul Sfânt – 2 Petru 1:21. Scriptura este inerantă, fără contradicții și ultima sursă de autoritate pentru credința și practica vieții.
5. Despre Om. Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Acestu-ia. Omul este păcătos și depravat total datorită căderii lui Adam și Eva. Numai prin harul lui Dumnezeu se mai poate salva din păcate.
6. Despre Salvare. Salvarea este Darul lui Dumnezeu pentru oamenii pământului, dar fiecare om trebuie în mod personal să primească salvarea prin credința în Domnul Isus, atunci când El cheamă oamenii pe nume. Nimeni nu poate să-și câștige salvarea prin fapte bune, Efeseni 2:8-10. Numai primindu-L pe Isus ca Salva-tor și Domul, atunci când El cheamă, omul ajunge salvat de la iad pentru cer și de la o viață păcătoasă la o viață evlavioasă. Cel salvat intră în dimensiunea vieții veșnice din ziua când la primit pe Isus, pentru că El este învierea și viața. Nimeni nu poate să creadă până nu i se dă credința – Iuda 3. De fapt în procesul când auzi chemarea Lui primești viața și cu ea darul credinței, și toate de care este nevoie spre o viață biruitoare în Cristos.
7. Siguranța Salvării. Dumnezeu dăruiește omului viața veșnică în momentul pocăinței, regenerării și primirii lui Isus ca Salvator și Domn. Dacă omul a fost salvat de către Dumnezeu, omul acela nu poate pierde salvarea. Salvarea este dată de Dumnezeu și păstrată de Dumnezeu pentru acel om. Ioan 10:29.
8. Despre veșnicie. Omul este creat de Dumnezeu ca să trăiască veșnic. Fiecare om va trai veșnic fie cu Dumnezeu în rai, fie cu cel rău în iad.
9. Credem că Domnul Isus va reveni pe norii cerului ca să-și răpească Biserica.
10. Credem în viața de apoi Ioan 11:25, Împărăția lui Dumnezeu veșnică și fără sfârșit, unde ne vom continua slujirea, închinarea, și administrarea, fiecare după talentul și credincioșia, dezvoltate pe acest pământ.

Reclame